U našoj zemlji kožarstvo ima dugu tradiciju i predstavlja važnu privrednu granu.  Značajno mesto u kožarskoj industriji zauzima  “Kotex-promet”d.o.o.. Osnovano je 1993. godine kao preduzeće za promet sirovom kožom i vunom.  Preduzeće je osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću sa apsolutnim učešćem kapitala osnivača. Zapošljava  30 radnika, koji su vrhunski obučeni za svoj posao.

        Firma poseduje 10 teretnih vozila, koje čine kamioni i kombi vozila namenski opremljenih za delatnost kojom se bavi. Iza nas je uspešna višegodišnja saradnja sa klanicama od kojih otkupljujemo sirovu kožu. Otkupljena sirova koža se direktno preuzima iz klanica, prebacuje se u magacin gde se sortira, klasifikuje, soli, slaže na palete i priprema za preradu.  Centrala preduzeća nalazi se u Mladenovcu, Savića mlin 16, a magacini za prijem otkupljene kože nalaze se u:

Ukupan godišnji promet sirove kože je:

        Uskladištena roba se prodaje na inostranom i domaćem tržištu, od toga oko 60% ukupne robe se prodaje Fabrici kože "Ruma", a ostatak se realizuje preko izvoza. Cena se formira od trenutne ponude i tražnje na tržistu, kao i od trenutnih uslova na tržištu.

Planski zadaci za sledeću godinu su: